× Cảnh báo ! Indicates a dangerous or potentially negative action.
Trung tâm A/S
Bước 1.
Tiếp nhận đề nghị
Tiếp nhận đề nghị
Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa qua email/điện thoại
Bước 2.
Chuyển giao thông tin cho bộ phận chăm sóc khách hàng
Chuyển giao thông tin cho bộ phận chăm sóc khách hàng
Tiếp nhận và tư vấn trực tiếp qua điện thoại, đồng thời xác nhận lịch đến công trình.
Bước 3.
Đến công trình
Đến công trình
Khắc phục xử lý trong vòng 48 giờ.
Bước 4.
Kiểm tra nguyên nhân và biện pháp khắc phục
Kiểm tra nguyên nhân và biện pháp khắc phục
Kiểm tra nguyên nhân và bàn giao sản phẩm
Bước 5.
Thiết lập hệ thống DB chăm sóc khách hàng
Thiết lập hệ thống DB chăm sóc khách hàng
DB là quản lý lưu trữ các thông tin từng công trình mỗi khách hàng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục, kết quả,… Nhằm giải quyết nhanh chóng, để tránh sự trùng lắp khi gặp vấn đề tương tự phát sinh chính tại công trình đó.