× Cảnh báo ! Indicates a dangerous or potentially negative action.

Dạ, thời gian bảo hành đều giống như những công ty khác là 2 năm.

 Sau khi hoàn thành công trình, thời gian bảo hành sẽ được ghi rõ trong giấy bảo hành.