× Cảnh báo ! Indicates a dangerous or potentially negative action.

 
img_title
Model Falcon
Format
Benefits
  • Lắp đặt phía trên cửa
  • Nhận biết sóng âm
  • Nhận biết cả người và xe
  • Phân biệt được người và xe
  • Có khả năng ngăn va chạm xe

img_title Frame

img_title Sheet

img_title Mô tơ

img_title Bộ điều khiển

img_title Đóng kín