× Cảnh báo ! Indicates a dangerous or potentially negative action.
Etc
img_title Công tắc khoảng cách gần
Standard Lift
Cảm biến Công tắc khoảng cách gần

Khoảng cách cảm nhận

10 ~ 50Cm

Cách cảm biến

Chuyển động khoảng cách gần

Nguồn vào

12 - 24V AC / 12 - 24V DC

Nhiệt độ cho phép

-20℃ ~ 50℃

 

 
 
img_title Điều khiển đa kênh
Standard Lift
Cảm biến Công tắc khoảng cách gần

Khoảng cách cảm nhận

10 ~ 50Cm

Cách cảm biến

Chuyển động khoảng cách gần

Nguồn vào

12 - 24V AC / 12 - 24V DC

Nhiệt độ cho phép

-20℃ ~ 50℃

 

 
 
img_title Cảm biến áp suất
Standard Lift
Cảm biến Công tắc khoảng cách gần

Khoảng cách cảm nhận

10 ~ 50Cm

Cách cảm biến

Chuyển động khoảng cách gần

Nguồn vào

12 - 24V AC / 12 - 24V DC

Nhiệt độ cho phép

-20℃ ~ 50℃