× Cảnh báo ! Indicates a dangerous or potentially negative action.
Etc
img_title DC 428A(Điều khiển từ xa)

  • Sử dụng điều khiển để kích hoạt cửa
  • Điều khiển 3 kênh, mở/ đóng /dừng lại

  • Một điều khiển có thể vận hành 6 bộ cửa
  • tín hiệu trực diện ở khoảng cách 100m