× Cảnh báo ! Indicates a dangerous or potentially negative action.

Đối với cửa cuốn tốc độ cao là 1.5m/s~3m/s, đối với cửa trượt trần là 0.2m/s~0.5m/s.

Ngoài ra còn có thể điều chỉnh tốc độ theo ý muốn của khách hàng ở từng công trình khác nhau.