× Cảnh báo ! Indicates a dangerous or potentially negative action.
img_title Standard Lift
Standard Lift

Loại công trình

Hầu hết các công trình đạt chuẩn

Ưu điểm

Thiết kế theo tiêu chuẩn thích hơp với các công trình thông thường là xác nhận phần không gian phía trên cửa

img_title High Lift
High Lift

Loại công trình

Nơi có không gian lắp đặt rộng và trần cao

Ưu điểm

Allowshighvehiclestocrossalongthe dooropeningwithoutanyobstructions. Ifthespacebetweenthedaylightheightandtheroof là đủ, withthistracktype, thedoorcanbeopenedvertically.

img_title Low Lift
Low Lift

Loại công trình

Công trình có trần thấp

Ưu điểm

Có thể đồng nhất trần nhà với khung ray
Đồng nhất tiêu chuẩn ray và cửa.
Khoảng cách giữa trần và cửa có thể thấp hơn 265mm.

img_title Vertical Lift
Vertical Lift

Loại công trình

Công trình có trần cao
Đối với công trình có trần cao và rộng cần xác định vị trí thích hợp

Ưu điểm

Có thể xác định vị trí phù hợp cho đường ray để tránh va chạm vào xe khi lưu thông.
Có thể điều chỉnh hình dạng của đường ray sao cho phù hợp, sau đó tiến hành chế tác theo yêu cầu của khách hàng.