× Cảnh báo ! Indicates a dangerous or potentially negative action.
Standard Lift
Cảm biến Công tắc khoảng cách gần

Khoảng cách cảm nhận

10 ~ 50Cm

Cách cảm biến

Chuyển động khoảng cách gần

Nguồn vào

12 - 24V AC / 12 - 24V DC

Nhiệt độ cho phép

-20℃ ~ 50℃

 

 
 
img_title
Model Công tắc khoảng cách gần
Format
Benefits

img_title Frame

img_title Sheet

img_title Mô tơ

img_title Bộ điều khiển

img_title Đóng kín