× Cảnh báo ! Indicates a dangerous or potentially negative action.
Etc
img_title Falcon
 • Lắp đặt phía trên cửa
 • Nhận biết sóng âm
 • Nhận biết cả người và xe
 • Phân biệt được người và xe
 • Có khả năng ngăn va chạm xe

 
img_title Cảm biến hồng ngoại
 • Cảm biến tích hợp giữa Rada và hồng ngoại
 • Nhận biết xe di chuyển
 • Nhận biết xe và người trước cửa giúp tránh các sự cố đáng tiếc
 • Giải pháp thay thế cho cảm biến thông thường
 • Lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng

 
img_title Cảm biến hồng ngoại và Rada
 • Cảm biến tích hợp giữa Rada và hồng ngoại
 • Nhận biết xe di chuyển
 • Nhận biết xe và người trước cửa giúp tránh các sự cố đáng tiếc
 • Giải pháp thay thế cho cảm biến thông thường
 • Lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng