× Cảnh báo ! Indicates a dangerous or potentially negative action.

Thông thường là 30 ngày kể từ sau khi khảo sát và kí kết hợp đồng.Sau khi nhận đơn đặt hàng, chúng tôi sẽ tuân thủ đúng thời hạn giao hàng đã kí kết với khách hàng.